Wina Smeenk

 MSc Industrial Design Engineering | Technische Universiteit Delft

Cooaliet sinds maart 2012

Wina heeft als innovatie strateeg en industrieel ontwerper dik tien jaar gewerkt bij verschillende international bedrijven op het gebied van merchandising (Pollyflame) signing en displays (Alrec) en fietsen (Giant). Daarnaast werkt ze ook alweer bijna tien jaar in het design onderwijs: ze heeft zowel bij de faculteit Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven als bij THNK, the Amsterdam school of creative leadership, het onderwijsprogramma opgezet.

Wina richt zich graag op projecten, die gedragsveranderingen (sociaal, cultureel) teweeg kunnen brengen. Zij gelooft dat co-creatie (met eindgebruikers, probleemeigenaren en creatieven) leidt tot innovatieve, duurzame en betekenisvolle oplossingsrichtingen.

Om deze processen in gang te zetten, te verbeelden en te faciliteren runt Wina haar eigen bedrijf WiEN'S ontwerperschap. Wina gebruikt design methodieken op maat in de situatie en koppelt zo design aan welzijn, kwaliteit van leven. WiEN'S ontwerperschap initieert, ontwerpt en faciliteert innovatieve situaties, projecten, processen en begeleidt de mensen erin.

Wina heeft een indrukwekkend track record in het ontwikkelen van formats voor co-creatie voor bijzondere doelgroepen. IJsfontein betrok haar bij de conceptontwikkeling van Into D'Mentia. Door co-creatie met mensen met dementia en hun omgeving bracht ze belangrijke inzichten naar boven, die ze overdroeg aan het ontwikkelteam met acting-out technieken. 

 In samenwerking met the BEACH ontwikkelde ze sociale innovatieprojecten in de Amsterdam Nieuw West.