Oma strekt haar benen
 

Methodiek en Best Practice Vitaliserende Zorg voltooid

Insitu Implementatie 'Zorg op afstand'

14 januari 2014

Steven Hanekroot en Antonio A-Tjak hebben de laatste hand gelegd aan het procesmodel voor zorginnovatiemethodiek: Vitaliserende Zorg. De kennis, opgedaan in de succesvolle insitu implementatie van 'zorg op afstand' is gedocumenteerd en geactualiseerd voor bredere toepassing door zorginstellingen. De kern wordt gevormd door het ontwikkelen van modern zorgdesign, de manier waarop voor en met cliënten de zorgvraag wordt ingevuld. De vitaliteit van de cliënt wordt aangesproken en ontwikkeld om het zorgaanbod weer 'gezond' te maken.

De aanpak wordt gekenmerkt door zorgvuldigheid en creëert draagvlak binnen de organisatie. Het gaat hier meer om innoveren van de zorg, dan om innoveren in de zorg. 'Technologiekeuze volgt uit de visie op het zorgproces en niet andersom' aldus Hanekroot. De best practice leunt sterk op de visie van Hanekroot om cliënten te vitaliseren, als onderdeel van hun gezondheid en welzijn. 'Als je dat realiseert, lost dat tegelijkertijd heel veel van de vastgevroren en ingesloten problemen op die we in de huidige gezondheidszorg zo graag willen aanpakken'.

Een belangrijk aspect in deze best practice om het vermogen tot innoveren binnen een zorginstelling te verbeteren. Als je met de methodiek op één afdeling succesvolle verbeteringen hebt gerealiseerd, moet je dat verder zelf kunnen uitrollen. 'We hebben als uitgangspunt gesteld dat na één project de organisatie voldoende geëquipeerd is om innovatie in te zetten als een doorlopend verbeteringsproces'.

Het ontwikkelen van de methodiek en best practice is onderdeel van het voornemen om coaches te trainen voor de rol van zorgdesigner. In het voorjaar volgen de eerste trials.