Vitaliseren in stapjes

4 buttons: vitaliserende zorg

De ViZi-methodiek beslaat een heel traject van A-Z. We zien een behoefte om kennis te maken met vitaliserende zorg op een wat laagdrempeliger wijze. Daarin kunnen we voorzien middels een 4-tal daartoe ontwikkelde werkvormen.

Vitaliteitsscan

Maak een scan van de vitaliteit van uw cliënten. Gebruik de zorg- en vitaliteitsdomeinen om hun ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. Inventariseer reële kansen en mogelijkheden om de zorgvraag anders in te vullen door cliënten en hun mantelzorg te laten participeren in het realiseren van de diverse zorgbehoeften.

Vitaliteitsplan

Maak in cocreatie een vitaliteitsplan voor uw organisatie, waarin vitaliteit van cliënten en  ‘zorg met handen op de rug’ praktisch worden gemaakt. Gebruik de 5 oplossingsrichtingen van vitaliserende zorg om lijnen uit te zetten naar vitalisernde zorg. Communiceer dit organisatiebreed door middel van verbeeldende technieken en leren door te ervaren.

Zorgdesign

Breng met onze ViZi-flowchart uw huidige zorgdesigns in kaart. Gebruik de 5 oplossingsrichtingen om meer vitaliserende zorg te ontwikkelen. Bepaal voor een aantal geselecteerde cliënten hoe nieuwe zorgdesigns eruit kunnen zien in de praktijk van alle dag. (voorbereiding vereist)