Duurzaam Beter met Vitaliserende Zorg

bewezen gezonder

Onze samenleving staat voor de uitdaging om manieren te vinden om de zegeningen van een steeds langer leven in goede banen te leiden. Als zorgzame samenleving willen we de zorg en de kwaliteit van leven van mensen met beperkingen verder verbeteren, terwijl we zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moeten houden.

Dat kan met Vitaliserende Zorg. Vitaliserende zorg kijkt heel goed naar de zorgvraag, maar integreert bovendien zelfredzaamheid en participatie in het individuele zorgdesign. Onze methode, ViZi, helpt organisaties voor langdurige zorg met het maken van een vitaliserend zorgdesign.

Vitaliteit heeft een bewezen relatie met gezondheid en welzijn. Het zorgdesign wordt zodanig uitgewerkt dat het vitaliteit stimuleert. Bijvoorbeeld door activiteiten te koppelen aan het invullen van essentiële behoeften.

Het concept van vitaliserende zorg komt niet uit de lucht gevallen. Het is gebaseerd op een compilatie van concrete factoren, gedestileerd uit een omvangrijke body van wetenschappelijke analyses. Vitaliserende zorg maakt gebruik van deze bewezen factoren.

Vitalines

Ieder is verantwoordelijk voor eigen vitaliteit. Wanneer zorg wordt overgenomen door anderen heeft dat invloed op de vitaliteit van de zorgvrager. Daar kunnen de zorgverleners bewust mee omgaan.  Bij ieder domein passen stimulerende activiteiten en handelingen die vitaliteit stimuleren, door ons vitalines genoemd. Met een vitaline-tekort raken mensen steeds meer in onbalans met een negatief effect op de kwaliteit van leven. Een corrigerende inzet van de juiste vitalines brengt de vitaliteit van de cliënt beter in balans.

Door de wensen van de cliënt te verbinden met diens zelfredzaamheid verandert de zorgvraag. Zorgverlenen transformeert van overnemen naar ondersteunen bij het zelf doen: zorg met de handen op de rug. Naarmate cliënten meer participeren, kunnen de arbeidskosten dalen en neemt vitaliteit toe.

Steven Hanekroot, onze specialist op het gebied van vitaliteit, heeft alle factoren die gezondheid en welzijn bevorderen samengebracht in 8 vitaliteitsdomeinen.

Vitaliteitsdomeinen:

Zingeving: bezig zijn met waar je graag je bed voor uitkomt

Autonomie & zelfredzaamheid: doe & regisseer zoveel mogelijk zelf of anders via een voogd

Persoonlijke ontplooiing: blijf dingen leren; voor motivatie en gezonde hersens

Ontspannen:  ontstress en neem elke dag een heerlijk moment voor jezelf

Bewegen:  natuurlijk en veel bewegen in alledaagse handelingen en sport

Gezond eten en drinken:  matig en verstandig

Sociaal welzijn: er voor elkaar zijn, met je familie, buren, geloofsgemeenschap en vrienden

Maatschappelijke participatie: een gewaardeerde bijdrage leveren aan de maatschappij, werken, het vervullen van je functie als sociaal groepsdier, nuttig zijn, er bij horen

Een met ViZi ontwikkeld vitaliserend zorgdesign verandert de basishouding ten aanzien van het verlenen van zorg, het zorgparadigma. Deze houding wordt verankerd in een nieuwe werkwijze. Die werkwijze wordt effectief door de juiste keuze van hulpmiddelen, fysieke aanpassingen en technologie, zoals bijvoorbeeld door geautomatiseerde eHealth en door mensen ondersteunde 'zorg op afstand’. ViZi helpt daarin rationele keuzes te maken met een flexibel pakket aan standaardoplossingen en een klein beetje maatwerk.

Zorgverleners die kennis hebben gemaakt met vitaliserende zorg zijn zeer enthousiast!!