Vitaliserend zorgdesign

aantoonbaar betere zorg voor de helft van de kosten

Het doel van ViZi is een optimale combinatie te maken van kwaliteitsverbetering en kostenverlaging.  We passen elementen toe die gezondheid aantoonbaar verbeteren; logische zorg dus.

Individuele zorg
 

Zorgdesign op individueel niveau

In eerste instantie zoomen we in detail in op de individuele behoeften van cliënten. Op dit niveau leggen we de basis voor alles. We maken eerst een selectie van cliënten die samen representatief zijn voor de verschillen in behoeften en mogelijkheden. Voor deze cliënten maken we in drie zorgologische stappen een individueel zorgdesign. 

oma op scootmobiel in greppel
 

Stap 1    is het bepalen van de samenstelling van de werkelijke zorgbehoefte van de cliënt. We rafelen de zorgbehoeften uiteen in haar onderdelen. Hiervoor gebruiken we een verrijkte variant op de bekende zorgleefdomeinen.

Onze variant noemen we de vitaliteitsdomeinen. Hiermee worden de werkzaam bewezen ingrediënten van de zorg inzichtelijk gemaakt. 

Opa op hometrainer
 

Stap 2    is het zoeken naar oplossingen waarmee de cliënt zijn of haar ondersteuningsbehoeften weer zelf kan invullen, en de eventuele vormen van tijdelijke ondersteuning die hierbij nodig zijn. Zelf doen blijkt vaak gezonder te zijn dan verzorgd te worden. 

De zorgvraag van iedere cliënt wordt uitgesplitst in diverse ondersteuningsbehoeften. Met 5 vragen kan per behoefte worden geïdentificeerd op welk niveau de cliënt kan participeren:

  • kan de cliënt het zelf na therapie of behandeling?
  • kan de cliënt het zelf met een adekwaat hulpmiddel?
  • kan de cliënt het (gedeeltelijk) zelf met hulp op afstand?
  • kan de cliënt het (gedeeltelijk) zelf met hulp op locatie?
  • kan het door één of meer derden voor de cliënt worden ingevuld op locatie?
Ondersteuningsbehoefte bepalen (7stappen)

Bovenstaand stroomschema visualiseert dat de vragen worden geprioriteerd naar mate van vitalisering. Op die manier dienen vitaliserende oplossingen zich eerder aan dan niet-vitaliserende oplossingen.

De cliënt, mantel en zorgverlener(s) kijken en bepalen samen wie de benodigde expertise en oplossing in kan brengen. Soms is bewustwording daarvoor voldoende, maar vaak zal er een vorm van therapie of hulpmiddel nodig zijn. Gebruikte hulpmiddelen zijn vaak eenvoudig, zoals een beugel om je aan op te trekken (papegaai) en soms zijn ze geavanceerd, zoals een ict-applicatie.

Wanneer zelfredzaamheid geen reële optie is, volgt stap 3.

mantel en professionele zorg werken samen
 

Stap 3    Bestaat uit het vinden van passende externe ondersteuning. Te denken valt aan zorg op afstand, mantelzorg, professionele zorg, ondersteunende zorg of als laatste middel overnemende zorg.

Let wel:

We bekijken deze vormen van ondersteuning per behoefte. Ook hier bepalen cliënt, mantel en zorgverlener(s) samen wie de benodigde expertise en oplossingen inbrengen.

Zo ontstaat er per cliënt voor het volledige behoeftenveld een ondersteuningsontwerp -het Individueel Zorgdesign- dat optimaal aansluit bij de werkelijke behoeften.

Zorgdesign-Eriksen.gif