Routekaart naar Vitaliserende Zorg

vitaal op weg

Ons proces is duidelijk en doelmatig. Het is noodzakelijk om, voor aanvang, een aantal randvoorwaarden en duidelijke kaders te stellen:

  • een visie op vitaliteit in de organisatie
  • de doelen die in het project worden gerealiseerd
  • een duidelijke positionering van het project in de organisatie
  • een team met de juiste competenties

ViZi Flow

De opzet van het innovatieproces zelf is ook vitaliserend. We gaan in nieuwe mogelijkheden denken, haalbare doelen stellen en op een zorgvuldige manier realiseren.
Cliënten en de organisatie worden vooraf op een inspirerende manier geconsulteerd. In alle stappen worden de mensen die het betreft (cliënten), ermee moeten gaan werken (zorgverleners, MDO), die verantwoordelijk worden (managers, stafleden, directie) op een expliciete manier betrokken. Zij dragen hun kennis bij, worden creatief in co-creatie en nemen verantwoordelijkheid voor de keuzes.

ViZi actie

Een routeplan naar vitaliserende zorg in 6 stappen, die in een logisch volgorde zijn gezet.

Het proces is uitvoerbaar binnen de dagelijkse praktijk. De winkel blijft tijdens de verbouwing gewoon open. Er wordt tijdens het werk wel druk gemeten en critisch geobserveerd. Daarom moet eerst begrip en draagvlak worden gecreëerd. Het traject moet goed worden gepositioneerd en de doelstellingen die worden nagejaagd op een aansprekende manier aan cliënten en medewerkers uitgelegd.

ViZi actieplan