Zorgontwerp en MBC

zorgdesigns practisch, haalbaar en economisch maken

 

Zorgontwerp op groepsniveau


Als we voor een voldoende aantal representatieve cliënten een ondersteuningsontwerp hebben gemaakt dat optimaal aansluit bij de werkelijke behoeften, schakelen we over naar groepsniveau.

De individueel succesvol gebleken oplossingen worden verzameld en hergebruikt om ondersteuningbehoeften van andere cliënten in te vullen. Hierdoor ontstaan schaalvoordelen en wordt het zinvol om de oplossingen goed uit te werken door behandelaars en andere experts.

Mantelzorg en professionele zorg

Ook de mogelijke bijdrage van de mantelzorg wordt goed uitgelicht. Die bijdrage van de mantelzorg is verregaand afhankelijk van de achtergrond van cliënten en daardoor wat minder makkelijk te vatten in bredere oplossingen.

ViZI-Plan met kosten en besparingen
 

Scenario's opstellen

Aan het zorgdesign voor een groep of afdeling kan je rekenen. Hoeveel cliënten delen dezelfde zorgbehoefte en kunnen met dezelfde therapie of een zelfde hulpmiddel worden geholpen? Wat zijn bij die aantallen de meest interessante oplossingen? Welke oplossingen leveren ook efficiëntie voordeel en dus mogelijke besparingen in tijd en kosten? Welke combinaties versterken elkaar?

ViZI-Plan met kosten en besparingen
ViZi-Plan details kosten en besparingen

Strategie bepalen

Zo kan worden gespeeld met de opties. Welke gaan we doen en in welke volgorde gaan we ze introduceren? Kiezen we voor het laag hangend fruit, of maken we een grote stap die essentieel is voor een gewenste verandering?

Op welk deel van het potentiële rendement zetten we in? Gaan we voor de volle bak, met mogelijkheid van tegenvallers, of zetten we voorzichtige doelen?

Wie maakt deze scenario's?

De zorgontwerper doet het rekenwerk, maar alle inzichten en data komen van de mensen die het doen, vaak EVV-ers. De taakstellende doelen worden bepaald in overleg met de verantwoordelijke managers.

Maatschappelijke Business Case
 

Maatschappelijk Business Case opstellen

De scenario's worden doorgerekend en fijngeslepen. Onderbouwing en voorbeelden die de uitgangspunten staven, zijn al verzameld. Betrokken managers committeren zich aan taakstellende doelstellingen, die zij zelf hebben opgesteld.

En dan wordt het geheel aan het bestuur van de organisatie gepresenteerd met een verklarende toelichting en intern gedragen advies.

Maatschappelijke Business Case